Students wanted: bar, hosting, cleaning & administration.

Students wanted: bar, hosting, cleaning & administration.

Published on July 26, 2022

(Nederlandstalige versie onderaan)

C12 est à la recherche de personnels qualifiés et engagés
pour compléter son équipe pour tous les vendredi et/ou samedi + les jours fériés.

POSTES À PROMOUVOIR :

Au bar :
● Des barmaids/barmans avec déjà de l’expérience et une maîtrise des aspects
logistiques d’un bar.
● Du personnel qualifié dans les tâches de « runner » : Nettoyer les locaux des
vidanges en bouteille, structurer les vidanges.
● Des commis bar : Accompagner et aider le personnel au bar pour remplir et vider
les frigos, laver les verres, changer les bacs à glaçons,…

En accueil :
● Du personnel pour la caisse d’entrée.
● Du personnel pour faire la guest list.
● Du personnel pour la prise des tickets à l’entrée.

● Du personnel pour le HELP DESK (personne sociable et sensible à toute forme de discrimination) 

● Du personnel pour le HELP DESK (personne sociable et sensible à toute forme de discrimination) 

STATUT ET PROFIL RECHERCHÉ :

Nous sommes à la recherche des étudiants. Nous favorisons les personnes bilingues (NL/FR), merci de le préciser si c’est le cas.
Les étudiants devront impérativement se munir d’attestations Student@work
avec un nombre d’heures suffisant.
Nous n’accepterons pas les personnes qui ne disposent pas d’un NISS belge.
La maîtrise du néerlandais et de l’anglais est essentielle, ainsi qu’un attrait pour les
cultures alternatives et le clubbing.
Horaires et dates d’ouvertures : Les vendredis, samedis et les jours fériés.(Plus de précisions lors de l’entretien d’embauche).
Il y aura également la possibilité de faire partie de la team « extra » en fonction des
besoins de l’entreprise. Ne communiquez qu’en cas d’expériences professionnelles dans
les domaines susmentionnés.
Procédure :
Envoyez votre C.V avec une courte lettre de motivation (pour les étudiants ainsi que votre attestation
Student@Work) à l’adresse : filograna.mahdi@gmail.com. Mentionnez également le poste
de travail recherché et vos disponibilités ( vendredi, samedi ou les deux jours)
Il y aura une pré-sélection sur base de ces contenus et un entretien d’embauche par la
suite.


C12 is op zoek naar gekwalificeerd en toegewijd
personeel om ons team te vervolledigen. (voor vrijdagen, zaterdagen en feestdagen)

IN TE VULLEN POSITIES :
Aan de bar :
● Barmeisjes/barmannen met ervaring en kennis van de logistieke aspecten van een
bar.
● Gekwalificeerd personeel voor runner-taken: schoonmaken en structureren en
ledigen van de stortplaats voor flessen.
● Barbedienden: begeleiden en helpen van het barpersoneel met het vullen van de
koelkasten, ijsblokjesbakjes verwisselen,…

Onthaal :
● Personeel voor de kassa.
● Personeel voor het nakijken van de guestlist.
● Persoon voor de controle van de tickets

● Personeel voor de HELP DESK (sociaal en alert voor elke vorm van discriminatie) 

In de club :
● Een toiletheer of -dame die de toiletten poetst en onderhoudt tijdens de nacht

Op het kantoor (dagwerk) :
● Een bediende (m/v) met ervaring in het runnen van een administratie (verwerken van documenten, facturen, …). Een contract van 24u/week wordt aangeboden.

PROFIEL EN STATUSVEREISTEN :

Enkel studenten kunnen zich aanmelden voor deze posities. Wij geven voorrang aan tweetalige profielen (NL/FR).
Voor studenten is het noodzakelijk dat ze beschikken over Student@work-certificaten met voldoende uren. Wij aanvaarden geen kandidaturen zonder een Belgisch INSZ nummer. Een goede beheersing van het Engels en het Frans is essentieel, evenals belangstelling voor alternatieve culturen en clubbing.
Onze openingsuren en data zijn: vrijdag, zaterdag en feestdagen. (Meer
details volgen tijdens het sollicitatiegesprek). Neem alleen contact met ons op als u beroepservaring heeft in de bovengenoemde domeinen.
Procedure :
Stuur uw C.V. met een korte motivatiebrief (en als student uw getuigschrift van Student@Work) naar:
filograna.mahdi@gmail.com. Vermeld ook de positie waar je naar op zoek bent en jouw beschikbaarheden (vrijdag, zaterdag of beide).